Apostila de la Haga

Apostila este o ştampilă de formă pătrată, identică pentru toate statele membre ale Convenţiei de la Haga şi care se atașează actului original, sau pe traducerea legalizată a acestuia. Asigurăm la cerere serviciul de apostilare a actelor în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Haga (1961) in vederea recunoașterii acestora pe teritoriul statelor semnatare ale convenției.

Apostila se aplica pe:

Copii ale documentelor originale şi/sau traducerile lor legalizate (certificate de căsătorie/naştere/deces, diplome, caziere, livrete de familie, carnet de vaccinuri, fişe medicale, programe analitice, foi matricole, adeverinţe medicale, etc.).
Hotărâri judecătoreşti (în original).
Declaraţii notariale (de celibat, acordul părinţilor la plecarea copiilor, etc.).
Acte originale emise de Registrul Comerţului (certificat constatator, etc.).
Acte originale care emană de la un executor judecătoresc şi alte înscrisuri.

Share

  Veronica Badia | Assistant Manager – EFACEC CENTRAL EUROPE LIMITED SRL

Recomandăm Grupul de firme IATOM, cu care colaborăm din 2009, deoarece asigură servicii de calitate, având personal pregătit şi care în toată această perioadă a dat dovadă de promtitudine şi disponibilitate în cazuri ce necesitau traduceri urgente.